Livsmedisin helhetlig psykoterapi

Stikkord: Psykoterapi

Forskning viser at psykoterapi er effektivt

Psykoterapi er effektivt, bidrar til å redusere det samlede behovet for helsetjenester og produserer langsiktige helsemessige forbedringer, ifølge en gjennomgang av forskning utført av American Psychological Association. Forskning viser at psykoterapi er effektivt for en rekke mentale og atferdsmessige lidelser og over et spekter av befolkningsgrupper. Den gjennomsnittlige effekten av psykoterapi er større enn effektene produsert… Read More ›

Til informasjon

Alt innhold er beskyttet av Åndsverksloven og det er ikke tillatt å kopiere innhold på denne nettsiden uten samtykke av Linda Hermanns. Linda Hermanns er rettmessig eier av alle artikler fra fagpersoner, eller har fått tillatelse til å publisere disse på Livsmedisin.no.