Livsmedisin helhetlig psykoterapi

Stikkord: bakterier

Stress kan endre tarmfloraen

Stress kan endre balansen av bakterier som naturlig lever i tarmen, ifølge forskning publisert i mars 2011 i tidsskriftet Brain, Behavior, and Immunity. Eksponering for stress førte til endringer i sammensetningen, mangfold og antall mikroorganismer i tarmen, ifølge forskere fra Ohio State University. Bakteriesamfunnet i tarmen ble mindre mangfoldig, og hadde større antall potensielt skadelige… Read More ›

Til informasjon

Alt innhold er beskyttet av Åndsverksloven og det er ikke tillatt å kopiere innhold på denne nettsiden uten samtykke av Linda Hermanns. Linda Hermanns er rettmessig eier av alle artikler fra fagpersoner, eller har fått tillatelse til å publisere disse på Livsmedisin.no.