Livsmedisin helhetlig psykoterapi

Sliter med angst og depresjon

Jeg er en jente på 32 år som sliter mye med angst og depresjon. De sisteårene har jeg prøvd ulike preparater med angstdempende og «lykkepillen»,og jeg har også gått til psykolog i en lengre periode. Jeg synes ikke jeg blir noe bedre, og er veldig frustrert.Jeg leste et sted (husker ikke helt hvor) om en som ble mye bedre av sinangst og depresjon ved å kutte ut gluten og/eller melk.Legen min sier at dette bare er noe tull, og jeg synes selv det høresrart ut.Kan dette være sant, og synes du jeg burde gjøre et forsøk på å kutte utgluten og/eller melk? Det høres i så tilfelle fryktelig vanskelig ut fordi jeg er hekta på bakervarer og sjokolade, og spiser dette hver dag.

Svar fra lege Geir Flatabø:

Angst og depresjon henger ofte sammen. Det finnes mange legemidler som hjelper / kan hjelpe, felles for dei alle er at effekten målt i prosent av dei som prøver pillene er ikkje så overveldende, mykje bedre enn placebo (narrepiller / juksepiller). At du derfor ikkje har «glede » av lykkepille ( SSRI) eller andre angstdempende midler overrasker ingen.

Rådet du oftest vil få er da å prøve ei anna pille, prøve fleire typer sammen. eller legg til stoffskiftehormoner .
At ulike piller hjelper på ulike pasienter forteller noe om at Angst og depresjon ikkje er ein enkel diagnose, men eit symptom kompleks som har visse kjenneteikn med nedsett humør, nedsett initiativ, søvnforstyrrelser, ofte tilhøyrende angst og uro, tanker med depressivt innhald…… Biokjemisk ser ein det ofte også med nedsatt tilgjengelig Serotonin i synapser i synapsespalten i enkelte hjerneområder, dette er bl anna det teoretiske grunnlaget for å bruke lykkepiller SSRI – Serotonin Reopptaks Hemmere, som gir meir Serotonin tilgjengelig.

Eit anna biokjemisk funn er økte peptidmengder (Peptider er «små proteiner» bygd opp av få aminosyrer) i urinen, deriblandt eit peptid som auker opptaket av serotonin. Dette peptidet (SRF – Serotonin Reopptaks Fremmer) stammer iflg dr Reichelt fra kasein i mjølk.

Her har ein altså ein teoretisk grunn til å mistenke at Kasein fra mjølk kan være innblanda ved depresjon. Cøliaki er ein tarmsjukdom forårsaka av Gluten, eit protein i Hvete, Rug, og Bygg. Gluten likner biokjemisk på Kasein. Det er ein kjent observasjon at med Cøliaki følger ofte depresjon, og depresjonen er ofte det første symptomet som letter når ein Cøliaki pasient starter med glutenfritt kosthold. (Mange hevder det burde vore omvendt – ein burde bli deprimert når ein ikkje lenger får duftened loff og hveteboller…)

Sannsynligvis er det fleire mekanismer og fleire peptider ute og går, og lager krøll i hjernekjemien, deriblandt opioide peptider og allergier. Eg kjenner ikkje til at det er gjort vitenskapelige studier konkret på diagnosen Depresjon og bruk av gluten og kaseinfri diett. Poenget er at det er både vitenskapelige holdepunkt og rikelig med pasienthistorier (kasuistikker) som støtter rasjonalet for å forsøke gluten og kaseinfritt kosthald ved Depresjon. At ein alkoholiker er hekta på alkohol er velkjent, og innen «alternativ medisin» er det vanlig observasjon /kunnskap at nettopp dei matvarer ein er «glad i» er dei matvarene som skaper problem. At det og gjelder gluten og kasein – som «avspalter «opioide peptier er kanskje ikkje rart..

Det er kun ein «sikker måte» å finne ut om gluten og mjølk er problem skaper for deg og ditt humør, PRØV GLUTEN OG KASEIN FRI DIETT. To nye fallgruber: dukker opp: Mjølk blir erstattet med Cola, kaffi eller soyamjølk – det går oftast ikkje bra…mange får abstinensproblemer, når dei forsøker å unngå mjølk og gluten.
Denne abstinensen (opiatabstinens) kan være såpass ille og vare i fleire månader – at mange gir opp, vitsen var jo ikkje å bli verre , men bedre….

Dessuten, – før du starter opp glutenfri diett kan det være fordel å få deg undersøkt om du faktisk har Cøliaki, – det kan du ha med angst og depresjon som einaste obeserverbare symptom… Og dersom du har Cøliaki blir dietten din lettere akseptert av andre.

At leger og andre seier det bare er tull med gluten og kaseinfritt kosthald er ikkje uvanleg, det er ofte slik at det ein har minst peiling på, det uttaler ein seg mest skråsikkert og nedlatende om…

Geir Flatabø

Tagged as: , , , ,

Til informasjon

Alt innhold er beskyttet av Åndsverksloven og det er ikke tillatt å kopiere innhold på denne nettsiden uten samtykke av Linda Hermanns. Linda Hermanns er rettmessig eier av alle artikler fra fagpersoner, eller har fått tillatelse til å publisere disse på Livsmedisin.no.
%d bloggere liker dette: