Livsmedisin helhetlig psykoterapi

Gluten- og melkeintoleranse i familien

Det er mye gluten -og melkeintoleranse i både min manns og min familie, da flere som har proteinintoleranse. Selv har jeg fått påvist intoleranse for gluten og melk. Nå er jeg usikker på om vår datter på 17 måneder kan ha fått samme problemet. Hun hadde kolikk som spebarn og har alltid hatt uro og problemer med søvnen. I barnehagen bemerker de at hun virker veldig sint og at det er noe som plager henne, hvilket vi også opplever. Vi prøvde å kutte ut all gluten og melk i hennes kosthold for å se om dette kunne ha noen effekt på henne, men dette var to av de verste dagene i hennes/våre liv. Hun var fullstendig rabiat, skrek og hylte fra morgen til kveld. Vi har aldri sett henne så sint og umulig før, så vi valgte å gi opp forsøket med gluten -og melkefri kost, da vi tenkte at det kunne ha noe med det å gjøre, men dette er vi veldig usikre på. Hun har nå roet seg betraktelig ned etter dette, hvilket vi synes er pussig. Men vi vet fra før at hun roer seg når hun får melk.

Kan dette være symptomer på at det er noe hun ikke tåler? Eller er vår datter bare et urolig og temperamentsfullt barn? Hvordan kan vi få testet ut om hun har matintoleranse? Og hvordan skal vi eventuelt trappe ned på gluten og melkeholdige varer og over hvor lang tid?

Hilsen bekymret mor.

Svar fra lege Geir Flatabø:

I begrepet intoleranse ligger det «mykje rart». Oftast blir alle matvare reaksjoner som ikkje skuldast immunologiske reaksjoner kalla «matvareintoleranse», dels blir alle andre reaksjoner som ikkje er IgE «straksallergiske» reaksjoner kalla for «matvareintoleranse reaksjoner».

Det kan derfor være vanskeleg å ta stilling til kva du meiner når du skriver «intoleranse», men det blir tolka som at det ikkje er funnet IgE straksallergi, men at ein likevel «reagerer / blir sjuk» av ein eller fleire matvarer….
I studier på spedbarns kolikk der ein har fjerna kumelk i mors og /eller barnets mat, har ein oppnådd at omlag 60 % av barna blir kvitt kolikken, kall det gjerne kumjølkintoleranse. Andre har erfart at mange andre matvarer spiller ei rolle, som erter og grønnsaker- «tungt fordøyelig mat».. Allerede på 1970 talet vart norske leger undervist (professor Seip) at spedbarn ikkje skulle ha kumjølk før 1 års alder.. Allergi problem var ein av årsakene.

Det du beskriver med uro når du prøver å slutte med matvarer dels agressiv adferd er ein vanleg observasjon, og blir tolka som abstinens. Gluten og kasein blir brudt ned til peptider med opiat effekt. Dersom du fjerner disse, kan ein forvente at barnet også reagerer som ein «morfinist». Ikkje rart at Tine i sin reklame har innført «slagordet « «Må ha det, bare må ha det». Det er ikkje berre alkohol avhengige og morfinister som opplever slike reaksjoner. Morfinistene roer seg og når dei får morfindosen sin.

Sett i det lyset var reaksjonen fra din datter stadfesting av at ho har problem med gluten ( og kasein), og dersom du hadde «holdt ut» lenger, kunne du forvente bedring.

Testing for allergi -intoleranse kan utføres med Matallergi test (IgE mot mjølk og hvete / gluten inngår i samletesten Fx5) i blodprøve. Den kan i ein viss grad avsløre raske allergier.

Kommersielt er det og tilgjengelig IgG test (www.yorktest.com). Testen er enkel, og «dyr», og ikkje nødvendigvis pålitelig,
Urinpeptid analyse avslører svikt i nedbryting av gluten og kasein, og er vel den testen som muligens vil gi deg støtte for at gluten og mjølk kan være eit problem for din datter…

Dog storparten av verdens folk lever uten gluten og mjølk, uansett Statens Ernæringsråd og norske matvaner, det er aldri farlig å bruke velkomponert kosthald uten gluten og mjølk, Endelig svar på spørsmålet ditt får du kun ved å prøve, og da må du holde ut litte lenger, eller gardere deg ved å bruke noe som demper uroen den tida det står på.
Slutter du brått kan du få ein kraftig reaksjon slik du beskriver, men det kan gå fortere over, trapper du ned over lengre tid, kan reaksjonene bli mindre «ille» men dei strekker seg og ut over lenger tid. Dei fleste fjerner mjølk og mjlkeprodukt først.. og når det har roa seg, og ein har fått avklart at barnet ikkje har Cøliaki, begynner ein med glutenfritt kosthald i tillegg.

Geir Flatabø

Tagged as: , ,

Til informasjon

Alt innhold er beskyttet av Åndsverksloven og det er ikke tillatt å kopiere innhold på denne nettsiden uten samtykke av Linda Hermanns. Linda Hermanns er rettmessig eier av alle artikler fra fagpersoner, eller har fått tillatelse til å publisere disse på Livsmedisin.no.
%d bloggere liker dette: