Livsmedisin helhetlig psykoterapi

Forskning viser at psykoterapi er effektivt

Illustrasjonsfoto: Ambro / FreeDigitalPhotos.net

Illustrasjonsfoto: Ambro / FreeDigitalPhotos.net 

Psykoterapi er effektivt, bidrar til å redusere det samlede behovet for helsetjenester og produserer langsiktige helsemessige forbedringer, ifølge en gjennomgang av forskning utført av American Psychological Association.

Forskning viser at psykoterapi er effektivt for en rekke mentale og atferdsmessige lidelser og over et spekter av befolkningsgrupper. Den gjennomsnittlige effekten av psykoterapi er større enn effektene produsert av mange medisinske behandlinger. Forskningsstudiene viser bl.a. at psykoterapi lærer pasientene ferdigheter som varer utover forløpet av behandlingen. Resultatene av psykoterapi har en tendens til å vare lenger enn medikamentell behandling og produserer sjelden skadelige bivirkninger

Les mer på Science Daily.

Kilde: Science Daily

Tagged as:

Til informasjon

Alt innhold er beskyttet av Åndsverksloven og det er ikke tillatt å kopiere innhold på denne nettsiden uten samtykke av Linda Hermanns. Linda Hermanns er rettmessig eier av alle artikler fra fagpersoner, eller har fått tillatelse til å publisere disse på Livsmedisin.no.
%d bloggere liker dette: